MEJK na festynie w Marwałdzie | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie