Wyjazd do Muzeum Żydów Polskich | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie