Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie