BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW
29
paź

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

Szanowni Państwo. 

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o rozpytanie wśród swoich najbliższych, sąsiadów itp.  w wieku 65+, czy są zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnym szkoleniu komputerowym dla seniorów.

Każda zakwalifikowana osoba po przejściu pełnej ścieżki wsparcia, czyli udziale w szkoleniach i działaniach animacyjnych, otrzyma na własność tablet. Zajęcia będą odbywały się w GCKB w Dąbrównie.
Chętni proszeni są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa -jest do pobrania w załącznikach, następnie wypełnioną prosimy o złożenie do GCKB (Biblioteka) do dnia 12.11.2019 r.

Ilość miejsc jest ograniczona do 9 osób z terenu całej Gminy.

Poniżej kilka i informacji o samym projekcie.
Realizatorem niniejszego projektu pt.: „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” jest Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Projekt przewiduje prowadzenie działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i skierowane głównie dla osób powyżej 65 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zgodnie ze złożoną przez Państwa jednostkę organizacyjną deklaracją przystąpienia do projektu, wsparciem w ramach projektu zostali objęci mieszkańcy Gminy Dąbrówno.

W gminie Dąbrówno planujemy zorganizować 1 grupę szkoleniową (9 osobową).

Warunkiem zakwalifikowania się osoby do projektu jest zamieszkanie w Gminie Dąbrówno, ukończenie 65 lat w momencie przystąpienia do projektu oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia (udział w szkoleniach i animacjach).

Szkolenie komputerowe trwa 60 godzin lekcyjnych.
Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne. Po zakończeniu szkolenia komputerowego  odbędą się 3 spotkania animacyjne. Działania te odbywać się będą w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń.
Zakres szkoleń uwzględnia działania związane z omówieniem podstawowej obsługi komputera/tabletu, uruchamianie, wyłączanie, obsługa ekranu dotykowego, omówienie elementów pulpitu, otwieranie zamykanie okien, tworzenie folderów.

  • Uczestnicy będą mogli wspólnie z trenerem, wybrać interesujące ich obszary funkcjonalne zastosowania Internetu.
  • Każda grupa uczestników uczestniczących w projekcie przejdzie pełen cykl działań rozwojowych.
  • Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w wynajętych salach komputerowych z pełnym wyposażeniem oraz na tabletach, które będą nagrodą dla uczestników za aktywne uczestnictwo w projekcie.
  • Zajęcia w trybie mobilnym odbywać się będą na laptopach i tabletach, w analogicznym wymiarze.

Działania animacyjne

Działania animacyjne mają prowadzić do utrwalenia efektów szkoleń w zakresie nabytej wiedzy i posługiwania się otrzymanym sprzętem. Dalsze bieżące wsparcie w wykorzystaniu kompetencji cyfrowych oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie samodzielnej pracy uczestników, ze sprzętem informatycznym.
Działania te odbywać się będą w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Przewidziane są 3 spotkania animacyjne dla każdej grupy szkoleniowej przeprowadzone w miejscu szkoleń lub w pomieszczeniach udostępnionych przez lokalne społeczności.
Działania animacyjne bazować będą na oddolnych inicjatywach lokalnych środowisk, np.: zbieranie wspomnień z okolicy, fotografia lokalnych zabytków, portretów znajomych itp. przy wykorzystaniu opanowanych technik i narzędzi informatycznych.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: http://seniorzyonline.org/

 

Załączniki do pobrania