GMINNY DZIEŃ DZIECKA | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie