„Śladami starego Dąbrówna”
31 lipca 1946 roku Dąbrówno traci prawa miejskie, i tak kończy się 620
letnia historia Dąbrówna jako miasta. Do dnia dzisiejszego Dąbrówno
jest siedzibą władz gminy wiejskiej. Przed obchodami 550 rocznicy
Bitwy pod Grunwaldem w naszej miejscowości przeprowadzono prace
archeologiczne w miejscu gdzie był krzyżacki gródek strażniczy
i przy ruinach pałacu Finckensteinów. Wyniki prac zachęcały do ich
kontynuacji, ale do dziś ich nie przeprowadzono. Pięknie położone
Dąbrówno między dwoma jeziorami stwarza potencjalnie ogromne
możliwości rozwoju turystyki.

Tematyka
Celem Quest-u jest poznanie historii Dąbrówna od czasu plemion
pruskich do czasów po II wojnie światowej. Przechodząc trasę Questu
napotykamy ślady po wiekach minionych.

Czas przejścia
Na przejście podstawowej trasy potrzeba około 1.5 godziny, a dodatkowy
fragment trasy zajmie około 40 minut.

Jak szukać skarbu?
Zapoznaj się z krótką historią Dąbrówna, ta wiedza ułatwi Ci prawidłowo
rozwiązać zagadki, które zadamy Ci w czasie przejścia wyznaczoną trasą
przez nasze miasteczko. Możesz przejść całą trasę i wówczas odgadujesz
dwa słowa lub tylko podstawową część trasy i odgadujesz jedno słowo.

Odgadując zagadkę wpisujesz słowo rozwiązania, jako podpowiedź masz
liczbę kresek (każda kreska to jedna litera), a czasami podano którąś z liter.
Nad wybranymi literami rozwiązania znajdują się liczby, są to numery liter
w rozwiązaniu głównego hasła.
Początek trasy znajduje się w zachodniej części rynku, pod zadaszeniem
nad nieczynną studnią. Pod tym dachem możesz obejrzeć szkic trasy
ze zdjęciami najciekawszych zabytków.

Do pobrania ulotka: Quest Dąbrówno

Więcej informacji na stronie: www.partnerstwo.questing.pl

Leonard Rośkiewicz
Przewodnik turystyczny woj. Warmińsko – Mazurskiego.