Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://gckbdabrowno.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów
 • Strona internetowa nie ma mapy strony
 • Strona nie zapewnia dostępu do syntezatora mowy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: .
 • E-mail: dyrektor@gckbdabrowno.pl
 • Telefon: 89 646 11 98 wew.15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie
 • Adres: Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c, 14-120 Dąbrówno
 • E-mail: dyrektor@gckbdabrowno.pl
 • Telefon: 89 646 11 98 wew.15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie

 • Dyrekcja mieści się na parterze budynku
 • Brak parkingu przed budynkiem
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Możliwy wstęp z psem przewodnikiem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Główny Księgowy Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie

 • Księgowość mieści się na parterze budynku
 • Brak parkingu przed budynkiem
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Możliwy wstęp z psem przewodnikiem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Instruktor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie

 • Pomieszczenie instruktora mieści się na parterze budynku
 • Brak parkingu przed budynkiem
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób  z niepełnosprawnościami
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Możliwy wstęp z psem przewodnikiem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biblioteka, sala komputerowa, czytelnia

 • Biblioteka mieści się I piętrze budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie.
 • Brak parkingu przed budynkiem
 • Budynek posiada klatkę schodową, która prowadzi na pierwsze piętro, gdzie znajduje się biblioteka
 • Brak windy, pochylni na klatce schodowej, platform, schodołazu
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Możliwy wstęp z psem przewodnikiem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sala Widowiskowa

 • Sala Widowiskowa mieści się na parterze budynku
 • Brak parkingu przed budynkiem
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób  z niepełnosprawnościami
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Możliwy wstęp z psem
 • Podczas event’ów organizowanych w Sali Widowiskowej brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownie twórcze

 • Pracownie twórcze mieszczą się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie.
 • Brak parkingu przed budynkiem
 • Budynek posiada klatkę schodową, która prowadzi do piwnicy, gdzie znajdują się pracownie twórcze
 • Brak windy, pochylni na klatce schodowej, platform, schodołazu
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia biblioteczna w Elgnowie

 • Filia biblioteczna mieści się na pierwszym piętrze PSP im I. Krasickiego w Elgnowie
 • Brak oznaczonego parkingu przed budynkiem
 • Budynek posiada klatkę schodową, która prowadzi na pierwsze piętro, gdzie w jednym z pomieszczeń znajduje się biblioteka
 • Brak windy, pochylni na klatce schodowej, platform, schodołazu
 • Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Menu dostępności na stronie  posiada:

 • powiększenie czcionki,
 • ustawienie skali szarości,
 • ustawienie wysokiego oraz negatywnego kontrastu,
 • możliwość ustawienia jasnego tła,
 • ustawienie podkreślenia linków,
 • ustawienie czcionki dla dyslektyków.

Pomoc w pokonaniu większych barier budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie

W przypadku niemożności dotarcia użytkownika do właściwej komórki GCKB w Dąbrównie istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta  w dogodny dla niego sposób.

Osoba porozumiewająca się językiem migowym winna uprzednio mailowo lub telefonicznie zgłosić fakt przybycia (dzień oraz godzina) nie później niż 14 dni przed wizytą, wówczas dyrektor zapewni obecność tłumacza języka migowego o ile takowy będzie dostępny.