Tak świętowaliśmy 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę
13
lis

Tak świętowaliśmy 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dnia 09 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie odbyła się uroczysta akademia okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość była zwieńczeniem projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” w ramach uchwalonego przez rząd Polski programu „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2022. Nasza szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie 257 szkół, które uzyskały dofinansowanie projektu. Uroczystość została zorganizowana przez PSP w Dąbrównie i GCKB w Dąbrównie.

Goście po przekroczeniu progu szkoły witani byli przez uczniów, którzy dekorowali ich kotylionami i wręczali specjalny numer gazetki „Kurier szkolny”.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu narodowego.

Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie, pani Małgorzata Malimon powitała serdecznie wszystkich gości. Wśród nich znaleźli się : marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pani Dorota Anuszkiewicz, wójt gminy Dąbrówno Pan Piotr Zwaliński, radny powiatowy Pan Andrzej Waszczyszyn, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie Pan Rafał Bąk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrównie Pan Daniel Drobisz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie Pani Marzena Marchlewska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie Pani Barbara Cieślak, prezes Stowarzyszenia „Nasze miejsce na ziemi” Pani Genowefa Szczepańska, sołtys Dąbrówna Pani Lucyna Rucińska, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie oraz harcerze 15 DDH „Czerwone Płomienie”.

Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali wzruszający program artystyczny. Jego celem było przypomnienie drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Usłyszeliśmy znane pieśni patriotyczne, wiersze polskich wieszczów narodowych, zobaczyliśmy niezwykły układ taneczny z flagą. Podziwialiśmy tańce narodowe w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły. Występom artystycznym towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca sceny z historii Polski oraz rodzime krajobrazy.   Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego pod kierownictwem Pana Przemysława Bacy. Z całą pewnością wszyscy, którzy oglądali inscenizację, byli bardzo wzruszeni i dumni z bycia Polakami.

O godzinie 11.11 został zaśpiewany hymn Polski, dzięki czemu nasza szkoła włączyła się do akcji bicia „Rekordu dla Niepodległej”. Najgłośniej i z największym zaangażowaniem, prosto z serca, hymn śpiewali najmłodsi uczniowie naszej szkoły, z klas zerowych.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Podziękowali za wspaniałą lekcję historii oraz pogratulowali zdolnym artystom. Szczególne podziękowania należą się pani wicedyrektor Katarzynie Gorzelak, autorce scenariusza i reżyserowi pani Małgorzacie Wieczorek Kwaśny, reżyserowi pani Magdalenie Wierzbickiej , panu Danielowi Drobiszowi, panu Przemysławowi Bacy, pani Danucie Albrycht-Samek, pani Emilii Nadolskiej , pani Dorocie Skibickiej, panu Markowi Cieślakowi, całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom i uczniom za zaangażowanie w obchody 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście udali się do szkolnej galerii. Tu mogli zobaczyć pamiątki lokalnych bohaterów, uczestników walk o niepodległość. Podziwiali także ikony i obrazy, wykonane przez utalentowanych uczniów i pracowników naszej szkoły pod kierunkiem pani Katarzyny Gorzelak.

Duże wrażenie na gościach wywarł odświętny wystrój szkoły i podniosła atmosfera, która towarzyszyła uroczystości.

Barbara Kieszczyńska
Violetta Mossakowska

Źródło – PSP w Dąbrównie  http://www.psp.dabrowno.pl/