05
cze

Uwaga ogłaszamy konkurs plastyczny!

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrówno do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą: „NIEPODLEGŁA W OCZACH DZIECI”.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego o Tematyce Patriotycznej z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości
„NIEPODLEGŁA W OCZACH DZIECI”

1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie.

2. Założenia i harmonogram

1. Temat pracy konkursowej: wykonanie pacy plastycznej o tematyce patriotycznej. Maksymalny rozmiar pracy konkursowej nie może być większy od formatu  A3.

2. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. Szczególny nacisk jest tu kładziony na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o:

– historii Polski i walki narodu o niepodległość,
– odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918r.,
– najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
– znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrówno. Prace konkursowe dzieci wykonują samodzielnie z zastosowaniem dowolnej techniki.

4. Harmonogram konkursu:

Konkurs plastyczny składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się w każdej ze szkół podstawowych, gdzie komisja powołana przez Dyrektora wyłania 15 najlepszych prac i dostarcza do GCKB w Dąbrównie najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek).

Zgłoszoną do konkursu pracę należy na odwrocie podpisać swoim imieniem, nazwiskiem z podaniem szkoły, klasy oraz telefonem kontaktowym.

Drugi etap konkursu to wyłonienie przez jury trzech najlepszych prac ze wszystkich zgłoszonych przez szkoły, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek).

Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 22.06.2018r. (piątek) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dąbrówno.

3. Ocena prac konkursowych

W skład Jury oceniającego zgłoszone do konkursu prace wchodzą:

  1. Wójt Gminy Dąbrówno – Piotr Zwaliński,
  2. Prezes Stowarzyszenia „Nasze Miejsce na Ziemi” – Genowefa Szczepańska,
  3. Dyrektor GCKB w Dąbrównie – Daniel Drobisz

Przy ocenie prac konkursowych brane pod uwagę będą:
– estetyka pracy,
– pomysłowość oraz oryginalność,
– zastosowana technika,
– zgodność z tematem konkursu.

4. Nagrody i postanowienia końcowe

Nagrodami w konkursie będą karty podarunkowe na określoną poniżej kwotę do wykorzystania w jednym ze sieci marketów w Polsce:

I miejsce        –  bon o wartości 500 zł
II miejsce      –  bon o wartości 300 zł
III miejsce     –  bon o wartości 200 zł

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora na publiczną ich prezentację wraz z imieniem i nazwiskiem (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych) oraz stają się własnością Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie.

Prace konkursowe będą przez cały okres wakacji prezentowane w budynku GCKB w Dąbrównie.