01
wrz

Oświetlenie oraz podesty sceniczne już są w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie

Na początku czerwca mieliśmy przyjemność poinformować Państwa o przyznaniu GCKB dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” w kwocie 26 000,00 zł.

Obecnie możemy przekazać Państwu informację, iż podesty wraz z oświetleniem są już od 21 sierpnia 2017 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie. To głównie dzięki profesjonalnej pracy osób przygotowujących wniosek, którego efektem było przyznanie dotacji, a także zaangażowaniu i wsparciu ludzi dobrej woli możemy podzielić się z Państwem tym sukcesem.

Projekt obejmował zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, tj.:  sceny modułowej o wymiarach 8mx6m, schodów oraz poręczy ochronnych, tworzących komplet sceniczny, a także oświetlenia scenicznego. Uzyskanie dotacji na zakup powyższego wyposażenia był bardzo istotny, gdyż charakter organizowanych imprez artystycznych jest bardzo różny, dlatego ważne jest korzystanie z takich rozwiązań, które pozwolą na dopasowanie konstrukcji do konkretnych potrzeb. Jednym z praktycznych rozwiązań są właśnie modułowe podesty sceniczne, które można zestawiać zarówno w duże sceny, jak i np. w długie wybiegi, dopasowując wielkość oraz wysokość takiego podwyższenia do rodzaju wydarzenia, a także do dostępnej przestrzeni.

Podesty są konstrukcjami o bardzo szerokich możliwościach wykorzystania i sprawdzą się wszędzie tam, gdzie trzeba zbudować stabilne podwyższenie lub wypełnić nierówną przestrzeń zakrywając ją płaską podłogą. Z pozoru prosty element, dzięki zastosowaniu nóg o określonej wysokości albo teleskopowych, pozwala nie tylko na budowanie dowolnych w formie podwyższeń, ale też na konstrukcje wielopoziomowe i z możliwością regulacji ich wysokości. Szczególnym atutem jest opcja demontowania nóg, która umożliwia wielokrotne wykorzystanie tych samych modułów do zestawiania scen na imprezy środowiskowe, jubileusze, święta, obchody i inne tego typu okazje. Niewątpliwie dzięki temu zakupowi oferta GCKB pozwoli „wyjść” z ofertą do mieszkańców z terenu całej Gminy, a nawet dalej.

Celem projektu jest poprawa dostępność mieszkańców całej gminy do wydarzeń kulturalnych, a także podniesienie standardów funkcjonowania placówki.

Jeszcze raz pragniemy podziękować Panu Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Babalskiemu oraz Pani Senator Bogusławie Orzechowskiej, którzy wspierali nas w staraniach o przyznanie dotacji.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Całkowita wartość projektu wynosiła 35 200,00 zł, z czego kwotę 26 000,00 zł stanowiła przyznana dotacja, co stanowi 73,86% całej jego wartości.