OGŁOSZENIE O NABORZE – rozstrzygnięcie.
07
maj

OGŁOSZENIE O NABORZE – rozstrzygnięcie.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
na stanowisko

Młodszy Bibliotekarz
w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Wioletta Dymerska, zam. w Szczuplinach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku Młodszego bibliotekarza. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Dymerska wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zagadnień merytorycznych, dotyczących zadań wykonywanych na stanowisku, o które się ubiega. Odpowiedzi na zadane pytania były w dużej części rzeczowe i merytorycznie poprawne. Sposób w jaki się zaprezentowała na rozmowie kwalifikacyjnej pozwala przypuszczać, że będzie należycie wykonywać powierzone obowiązki.

Dąbrówno, dnia 27.05.2019 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

Załączniki do pobrania